top of page

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
 

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Mia Sumell (Y-tunnus: 28836678-6)
Pikkurytintie 32
67400 Kokkola

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mia Sumell
Puhelin +358 400 158 636
Sähköposti miasumell(at)gmail.com

 

REKISTERIN NIMI

SullaVikat asiakasrekisteri
 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt www.sullavikat.com asiakkaaksi ostamalla SullaVikat-nettikaupasta tuotteita, liittymällä postituslistalle tai kirjautumalla jäsensivulle.
 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on SullaVikat- asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää SullaVikat-yrityksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää SullaVikat- yrityksen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. SullaVikat saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan SullaVikat-yrityksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

SullaVikat-yrityksellä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä SullaVikat-asiakaspalveluun, sähköpostitse miasumell(at)gmail.com
Jäsensivuille kirjautuneet henkilöt näkevät toistensa nimet ja heillä on mahdollisuus kommentoida ja keskustella toistensa kanssa blogi-kirjoituksiin tai käyttämällä sivuilla olevaa keskustelukuvaketta. Jäsenet eivät saa toistensa muita henkilökohtaisia tietoja.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Sähköpostiosoite

  • Postiosoite

  • Puhelinnumero

  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
     

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan SullaVikat-yrityksen käytössä, paitsi Sullavikat-yrityksen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta SullaVikat-yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole SullaVikat-yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.
 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää SullaVikat-yrityksen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee SullaVikat-yrityksen salasanasuojatulla palvelimella.

bottom of page